Voorwoord

Terwijl ik dit schrijf maken we als gevolg van de corona pandemie een bijzondere tijd door.
Maar ondanks corona zijn we er ook dit jaar met vereende krachten in geslaagd om weer tijdig en met kwaliteit de jaarstukken 2019 op te stellen.

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn gebaseerd op de programmabegroting 2019 en het financiële resultaat op basis van de gewijzigde begroting zoals vastgesteld in de tussentijdse rapportage najaar 2019 was begroot op € 0,-. Het gerealiseerde resultaat is € 1.348.000,- en dit is ondanks een nadeel op het sociaal domein (- € 1.206.000,-) en dankzij een opbrengst uit de grondexploitaties (€ 2.810.000,-).

Hiermee blijft Nuenen financieel gezond hetgeen ook bewezen wordt met een weerstandsvermogen ratio van 1,88.

Namens het college van burgemeester en wethouders dank ik iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Corona-volente gun ik Nuenen dat er een goede afwikkeling van het jaarverslag en de jaarrekening komt.

 

Joep Pernot
Wethouder Financiën