Jaarstukken 2019

De gemeente Nuenen geeft in de digitale jaarstukken 2019 een toelichting op gerealiseerd beleid en wat dat heeft gekost. Transparant, leesbaar en inzichtelijk voor raadsleden, inwoners en andere belangstellenden.