Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Inhoud
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Onvoorzien -143 0 0 0
Overhead -6.683 -6.939 -6.878 -61
Vennootschapsbelasting 0 0 -28 28
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud