Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Algemene uitkering 25.080 25.408 25.464 -56
Dividenden 3 3 4 -2
Lokale heffingen 5.696 5.721 5.701 20
Overige algemene dekkingsmiddelen -481 -212 0 -212
Treasury 761 761 609 153