Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 481 2.151 -1.670 529 2.396 -1.867 628 2.614 -1.986
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 55 1.523 -1.468 55 1.625 -1.570 44 1.852 -1.808
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 5.552 19.214 -13.661 5.803 19.623 -13.821 5.775 19.707 -13.931
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 376 2.733 -2.358 566 2.686 -2.121 347 2.839 -2.492
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 26.967 29.669 -2.702 24.792 27.547 -2.755 16.153 13.196 2.958
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 4.863 6.288 -1.425 4.924 6.597 -1.673 5.969 7.447 -1.478
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 363 2.674 -2.311 393 2.868 -2.475 278 2.888 -2.609

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 25.080 0 25.080 25.408 0 25.408 25.464 0 25.464
Dividenden 3 0 3 3 0 3 4 0 4
Lokale heffingen 5.874 178 5.696 5.899 178 5.721 5.911 210 5.701
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 481 -481 0 212 -212 0 0 0
Treasury 1.200 438 761 1.200 438 761 1.389 780 609

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 143 -143 0 0 0 0 0 0
Overhead 126 6.809 -6.683 78 7.017 -6.939 185 7.063 -6.878
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 28 -28

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 70.939 72.301 -1.362 69.649 71.188 -1.539 62.149 58.623 3.526

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 500 0 500 616 31 585 562 31 531
Mutaties programma 3 -10 10 -20 -10 10 -20 0 17 -17
Mutaties programma 5 144 0 144 321 63 258 230 696 -466
Mutaties programma 6 115 115 0 219 115 103 26 115 -89
Mutaties programma 7 13 13 0 13 13 0 0 13 -13
Mutaties programma 8 1.987 1.346 642 2.773 2.112 662 1.613 1.848 -234

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 73.688 73.785 -97 73.581 73.532 49 64.581 61.343 3.238