Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's
Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 403 2.213 -1.810 409 2.317 -1.908 408 2.319 -1.911 408 2.316 -1.908
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 115 2.204 -2.089 115 2.099 -1.984 55 2.025 -1.970 55 1.927 -1.872
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 5.530 20.249 -14.719 5.486 20.318 -14.832 5.486 20.335 -14.849 5.486 20.318 -14.832
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 221 2.592 -2.371 221 2.744 -2.523 221 2.863 -2.642 221 2.827 -2.606
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 22.929 24.487 -1.559 8.105 9.621 -1.516 4.981 6.371 -1.390 5.022 6.374 -1.352
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 3.939 7.391 -3.451 4.047 7.545 -3.499 4.177 7.939 -3.762 4.311 8.197 -3.886
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 90 1.243 -1.153 90 1.295 -1.205 90 1.294 -1.204 90 1.295 -1.205

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 28.067 0 28.067 28.708 0 28.708 29.430 0 29.430 30.323 0 30.323
Dividenden 0 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokale heffingen 6.203 165 6.038 6.412 165 6.247 6.628 165 6.463 6.851 165 6.685
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 92 -92 0 242 -242 0 335 -335 0 1.376 -1.376
Treasury 9 7 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3

Onvoorzien, overhead en Vpb

Terug naar navigatie - Onvoorzien, overhead en Vpb
Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 143 -143 0 143 -143 0 143 -143 0 143 -143
Overhead 51 7.202 -7.151 48 7.277 -7.228 46 7.307 -7.261 43 7.462 -7.419

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Geraamd totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 67.558 67.994 -436 53.645 53.767 -121 51.525 51.097 429 52.813 52.400 413

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves
Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 122 0 122 93 0 93 82 0 82 20 0 20
Mutaties programma 4 38 0 38 38 0 38 144 0 144 120 0 120
Mutaties programma 5 91 59 32 91 185 -94 91 185 -94 91 185 -94
Mutaties programma 6 183 115 68 183 115 68 183 115 68 183 115 68
Mutaties programma 7 4 0 4 67 0 67 67 0 67 67 0 67

Geraamd resultaat

Terug naar navigatie - Geraamd resultaat
Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 67.996 68.168 -172 54.118 54.067 51 52.093 51.397 696 53.294 52.700 594