Voorwoord

Voor u ligt de laatste jaarrekening van de bestuursperiode 2018-2022. En (wederom) een jaarrekening met een positief resultaat. Nu kun je als wethouder Financiën trots zijn op het op orde hebben van de gemeentelijke financiën en telkens de jaarrekening met een positief resultaat kunt sluiten. En dat ben ik ook. Maar meer nog dan dat ben ik er vooral trots op dat het ons gelukt is om beschikbare budgetten en financiële speelruimte in te zetten voor de zaken die we beleidsmatig wilden bereiken. We hebben immers niets aan geld dat maar op de bank staat, grote reserves bewaren als appeltje voor de dorst. Terwijl we er, in mijn ogen althans, zoveel noodzakelijke en mooie dingen mee kunnen doen. Zoals het opknappen van de Hongerman, het Klooster, investeren in bereikbaarheid en leefbaarheid, ondersteunen van het verenigingsleven en hulp aan (jonge) inwoners op het gebied van zorg en welzijn. 
Daarbij hebben we de afgelopen vier jaar af en toe creatief ruimte moeten zoeken, maar dankzij het gevoerde financiële beleid heeft Nuenen zich in deze periode (voortbordurend op beleid in de periode 2014-2018) ‘teruggeknokt’ van een gemeente die onder financieel toezicht stond van de Provincie, naar een financieel gezonde gemeente met voldoende buffer om tegenslagen op te kunnen vangen.
Natuurlijk is dat niet alleen mijn verdienste als verantwoordelijk wethouder voor de financiën. Ik wil daarom (voor het laatst) mijn collega’s in het college, de raad en de ambtelijke organisatie hartelijk dankzeggen voor hun grote inzet voor een gezond huishoudboekje voor Nuenen.

 

Joep Pernot
Wethouder Financiën