Overzicht van projecten

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gerealiseerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
50005/ 50010 Gemeentelijke gebouwen 2020 / 2021 214.293 99.746 85.232 29.315 Nee
2021 was een rustig jaar wat groot onderhoud betreft. De meerjarenonderhoudsplanning varieert daar van jaar tot jaar in. In 2021 is gestart met het opstellen van de duurzaamheidsrapportages van alle gemeentelijke panden om te komen tot een routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Nuenen.

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gerealiseerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
41809 Pilot Roma en Sinti 105.000 35.000 35.000 35.000 Nee
Loopt door in 2022.

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gerealiseerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
50009 Sportaccommodaties 2021 48.547 0 80.453 -31.906 Ja
Overschrijding is gevolg van asbestsaneringswerkzaamheden aan kleedaccommodatie voetbal NKV. Wordt opgevangen binnen de onderhoudsvoorziening gebouwen.

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gerealiseerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
41808 Overdracht woonwagens en standplaatsen (inclusief projectuitvoeringskosten) 1.391.325 59.685 154.885 1.176.755 Nee
Project loopt door in 2022. Gemaakte kosten betreffen inhuur personeel.

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gerealiseerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
51901 Voorzieningen wegen 2019 606.000 551.715 54.252 33 Ja
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Budget kan worden afgesloten.
50001 Voorzieningen wegen 2020 973.000 362.003 370.205 240.792 Nee
Nog niet alle geplande asfaltwerkzaamheden zijn uitgevoerd, omdat het al te laat in het jaar was voor het aanbrengen van slijtlagen. Dit gebeurt nu in het tweede kwartaal van 2022.
50008 Voorziening wegen 2021 973.000 0 12.015 960.985 Nee
Er zijn nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd vanwege een gebrek aan personele capaciteit. Verwachting is, dat de werkzaamheden in 2022 uitgevoerd worden.
50003 Voorzieningen beelden en plastieken 2020 75.769 36.253 32.680 6.836 Ja
De uitgaven van de restauratie kruisbeeld zijn meegevallen.
50007 Voorziening civiele kunstwerken 2021 232.000 0 40.025 191.975 Nee
Onderhoudswerkzaamheden zijn in voorbereiding. Deze worden in 2022 aanbesteed en uitgevoerd.

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2020 Gerealiseerd 2021 Restant Afsluiten ja/nee
51903 Sociaal-culturele voorzieningen 2019 223.156 1.265 -6.802 228.693 Nee
Geen groot onderhoud uitgevoerd i.v.m. verbouwing Klooster.
50006 Sociaal-culturele voorzieningen 2020 141.735 3.725 2.856 135.154 Nee
Een deel van het planmatig onderhoud van het Klooster is uitgesteld aangezien er verbouwd gaat worden, deze budgetten zijn voor de verbouwing gereserveerd.
50011 Sociaal culturele voorzieningen 2021 377.498 0 22.962 354.536 Nee
Geen groot onderhoud uitgevoerd i.v.m. verbouwing Klooster.