Jaarstukken 2021

De gemeente Nuenen geeft in de digitale jaarstukken 2021 een toelichting op gerealiseerd beleid en wat dat heeft gekost. Transparant, leesbaar en inzichtelijk voor raadsleden, inwoners en andere belangstellenden.