Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

 

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 2.451 342 -2.110 2.554 342 -2.213 2.394 324 -2.070
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 2.258 155 -2.103 2.777 525 -2.252 2.841 611 -2.230
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 20.671 5.534 -15.137 22.026 6.620 -15.406 22.263 6.480 -15.782
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 2.911 285 -2.626 2.845 317 -2.528 3.313 879 -2.434
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 9.732 8.193 -1.539 11.850 9.350 -2.501 5.659 5.704 44
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 8.811 5.053 -3.758 9.299 5.389 -3.910 9.531 5.621 -3.909
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 1.245 57 -1.189 1.433 57 -1.377 1.176 115 -1.061

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene uitkering 0 30.134 30.134 0 31.587 31.587 0 32.350 32.350
Lokale heffingen 214 6.241 6.027 214 6.331 6.117 215 6.364 6.149
Overige algemene dekkingsmiddelen 300 0 -300 167 0 -167 0 35 35
Treasury 195 197 3 195 197 3 147 213 66

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Onvoorzien 192 0 -192 103 0 -103 65 0 -65
Overhead 7.354 26 -7.327 7.808 55 -7.753 8.151 185 -7.966
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 55 0 -55

Totaal saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 56.335 56.217 -118 61.271 60.770 -500 55.810 58.881 3.071

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Mutaties programma 1 0 149 149 0 259 259 0 254 254
Mutaties programma 4 700 737 37 700 737 37 700 737 37
Mutaties programma 5 185 91 -94 544 1.432 887 712 173 -538
Mutaties programma 6 0 61 61 180 59 -121 227 58 -169
Mutaties programma 7 0 67 67 0 70 70 0 70 70
Mutaties programma 8 0 0 0 657 524 -134 1.094 729 -365

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Terug naar navigatie - Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Resultaat 57.220 57.322 102 63.352 63.851 498 58.543 60.903 2.361