Subsidie Bereikbaarheidsakkoord

FINANCIELE VERANTWOORDING REGIOBREDE projecten t/m 2021 NUENEN
Begroting (beschikt) Project realisatie Project vaststelling Saldo BBA subsidie Indicatoren
Projectnr. Project omschrijving subsidie aan gemeente datum verlening Totale subsidabele kosten (begroot) Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (BBA provincie) 50% Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) t/m 2020 Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) 2020 Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) cumulatief Project gereed (J/N) Vast te stellen subsidiebedrag (BBA) verleende subsidie -/- vastgestelde subsidie planning jaar afronding toelichting project Contactpersoon aanvrager Contactpersoon PGT
005b Big data Monitoring Meetsysteem Nuenen Nuenen 12-3-2019 50.000 25.000 35.000 35.000 J 17.500 2021 vast te stellen 17-2-2022 r.godtschalk@nuenen.nl jellerijpma@jradvies.com
Totalen 50.000 25.000 35.000 17.500
FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2021 NUENEN
Begroting (beschikt) Project realisatie Project vaststelling Saldo BBA subsidie Indicatoren
Projectnr. Project omschrijving subsidie aan gemeente datum verlening Totale subsidabele kosten (begroot) Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (BBA provincie) 25% Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) t/m 2020 Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) 2021 Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) cumulatief Project gereed (J/N) Vast te stellen subsidiebedrag t/m 2021 (BBA) verleende subsidie -/- vastgestelde subsidie t/m 2021 (nog lopende projecten) planning jaar afronding GGA projectcode mijlpalen - toelichting project Contactpersoon
036 Snelfetsroute Helmond - Nuenen, deel Nuenen - Papenvoortsedijk Nuenen 12-3-2019 237.500 59.375 225.455 - 225.455 J 56.364 2021 vastgesteld 2-12-2021 r.godtschalk@nuenen.nl
237.500 59.375 225.455 - 225.455 56.364