Overzicht van projecten

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gerealiseerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
51902 Gemeentelijke gebouwen 2019 81.399 70.781 11.878 -1.260 ja
De werkzaamheden zijn afgerond.
50005 Gemeentelijke gebouwen 2020 187.540 0 99.746 87.794 nee
Werkzaamheden zijn niet geheel in 2020 uitgevoerd en worden vervolgd in 2021. Project kan worden samengevoegd met project 50010 in 2021.

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gerealiseerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
41809 Pilot Roma en Sinti 70.000 35.000 35.000 0 nee
We krijgen van het Rijk 3 jaar lang € 35.000 specifiek voor dit project. Het project heeft een looptijd van 2019, 2020 en 2021. In 2021 is er nogmaals € 35.000 beschikbaar gesteld.

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gerealiseerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
51904 Sportaccommodaties 2019 40.853 2.441 86.130 -47.718 ja
Budgetoverschrijding door constatering asbest in daken, deze diende eerst gesaneerd te worden voor de kleedaccommodaties overgedragen kunnen worden. Dit wordt opgevangen binnen de voorziening onderhoud gebouwen.
50004 Sportaccommodaties 2020 16.520 0 41.249 -24.729 ja
Budgetoverschrijding door constatering asbest in daken, deze diende eerst gesaneerd te worden voor de kleedaccommodaties overgedragen kunnen worden. Dit wordt opgevangen binnen de voorziening onderhoud gebouwen.

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gerealiseerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
41808 Overdracht woonwagens en standplaatsen (inclusief projectuitvoeringskosten) 1.391.325 47.549 12.137 1.331.640 nee
Project loopt door in 2021, eveneens de gesprekken met Helpt Elkander.

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gerealiseerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
41001 Europalaan/ HOV 2 12.300.000 12.346.987 0 -46.987 ja
subsidie -10.132.500 -10.121.570 0 -10.930
tlv reserve -2.132.500 -2.132.500 0 0
Project is afgesloten.
51901 Voorzieningen wegen 2019 606.000 516.371 35.344 54.285 nee
Werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Budget handhaven ten behoeve van de laatste werkzaamheden die in 2021 worden verricht.
50001 Voorzieningen wegen 2020 973.000 0 362.003 610.997 nee
Werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. voor de overige werkzaamheden is de planvoorbereiding gestart, uitvoering vindt plaats in 2021.
50002 Voorzieningen civiele kunstwerken 2020 82.000 0 80.908 1.092 ja
Onderhoud aan de betonnen keerwanden in de wijk Tweevoren en diverse bruggen.
50003 Voorzieningen beelden en plastieken 2020 75.769 0 36.253 39.516 nee
Deels uitgevoerd, wordt vervolgd in 2021.

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gereali-seerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
51903 Sociaal-culturele voorzieningen 2019 223.156 0 1.265 221.891 nee
Klooster project loopt, het groot onderhoud wordt tegelijk opgepakt met de renovatie medio 2022 van het Klooster. Project kan worden samengevoegd met project 50011 in 2021.
50006 Sociaal-culturele voorzieningen 2020 141.735 0 3.725 138.010 nee
Budget doorschuiven naar 2021. Project kan worden samengevoegd met project 50011 in 2021.