Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

 

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 403 2.213 -1.810 224 2.217 -1.994 269 2.413 -2.144
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 115 2.204 -2.089 115 2.230 -2.114 403 2.347 -1.944
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 5.530 20.249 -14.719 7.306 22.504 -15.197 7.645 22.597 -14.952
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 221 2.592 -2.371 247 2.678 -2.432 386 2.761 -2.375
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 22.929 24.487 -1.559 23.607 26.586 -2.979 10.925 11.329 -403
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 3.939 7.391 -3.451 5.080 8.673 -3.593 5.272 9.465 -4.192
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 90 1.243 -1.153 79 1.315 -1.236 119 1.140 -1.021

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 28.067 0 28.067 29.292 0 29.292 29.346 0 29.346
Dividenden 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5
Lokale heffingen 6.203 165 6.038 6.053 185 5.868 6.150 203 5.947
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 92 -92 0 52 -52 0 0 0
Treasury 9 7 3 59 7 53 62 65 -3

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 143 -143 0 133 -133 19 23 -3
Overhead 51 7.202 -7.151 137 7.476 -7.338 166 7.737 -7.571
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 30 -30

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 67.558 67.994 -436 72.200 74.061 -1.860 60.764 60.115 650

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 122 0 122 349 0 349 244 0 244
Mutaties programma 3 0 0 0 250 0 250 250 0 250
Mutaties programma 4 38 0 38 23 0 23 23 0 23
Mutaties programma 5 91 59 32 1.193 95 1.099 64 461 -398
Mutaties programma 6 183 115 68 320 193 127 319 193 126
Mutaties programma 7 4 0 4 2.986 2.894 91 2.916 2.894 21
Mutaties programma 8 0 0 0 118 0 118 118 0 118

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 67.996 68.168 -172 77.439 77.243 196 64.698 63.663 1.034