Verplichte beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Formatie fte per 1.000 inwoners 4,8 5,0 5,3
Bezetting fte per 1.000 inwoners 4,6 4,9 4,9
Apparaatskosten kosten per inwoner in euro 675 752 812
Externe inhuur kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen 24,6 14,0 12,0
Overhead % van totale lasten 14,3 14,5 12,1
Demografische druk % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. 90 90 89
Hernieuwde energie % hernieuwde energie t.o.v. de totale hoeveelheden gebruikte energie 7,3 6,7 8,6
Functiemenging * verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 43,1 43 43,5
Vestigingen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 147,1 140 151
Netto arbeidsparticipatie * % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 68,40% 68 68,4
Banen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 565,3 440 464,5
gemiddelde WOZ-waarde woningen * duizend euro 314 375 448
Woonlasten eenpersoonshuishoudens * euro 764 855 883
Woonlasten meerpersoonshuishoudens * euro 956 1.050 1.085

* verplichte indicator op grond van BBV

**  in 2023 voor het eerst opgenomen