Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's
Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 2.593 341 -2.252 2.593 341 -2.252 2.605 341 -2.265 2.643 341 -2.303
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 2.363 55 -2.308 2.225 55 -2.169 2.218 55 -2.163 2.204 55 -2.149
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 23.161 5.728 -17.432 23.202 5.728 -17.474 23.118 5.728 -17.390 23.136 5.728 -17.407
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 2.923 270 -2.653 3.221 270 -2.952 3.250 270 -2.980 3.132 270 -2.862
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 10.067 7.972 -2.094 8.186 6.140 -2.046 7.980 6.145 -1.835 8.118 6.155 -1.963
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 10.389 5.778 -4.611 10.726 5.918 -4.808 10.627 6.040 -4.587 10.737 6.164 -4.572
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 1.209 62 -1.148 2.025 62 -1.963 2.024 62 -1.962 1.592 62 -1.530

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene uitkering 0 36.233 36.233 0 38.126 38.126 0 39.694 39.694 0 37.584 37.584
Lokale heffingen 279 6.678 6.399 279 6.853 6.575 279 7.033 6.755 279 7.218 6.939
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.772 0 -1.772 2.904 0 -2.904 3.787 0 -3.787 3.791 0 -3.791
Treasury 44 65 21 17 26 8 41 16 -25 41 16 -25

Onvoorzien, overhead en Vpb

Terug naar navigatie - Onvoorzien, overhead en Vpb
Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Onvoorzien 143 0 -143 143 0 -143 143 0 -143 143 0 -143
Overhead 7.909 21 -7.888 7.901 21 -7.880 7.966 21 -7.945 8.138 21 -8.117

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Geraamd totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 62.851 63.203 352 63.422 63.540 118 64.039 65.405 1.367 63.954 63.613 -341

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves
Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Mutaties programma 1 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties programma 4 0 14 14 0 39 39 0 39 39 0 39 39
Mutaties programma 5 175 100 -75 175 100 -75 175 100 -75 175 100 -75
Mutaties programma 6 0 102 102 0 60 60 0 60 60 0 24 24
Mutaties programma 7 0 24 24 0 183 183 0 183 183 0 183 183
Mutaties programma 8 313 0 -313 228 0 -228 1.108 0 -1.108 0 0 0

Geraamd resultaat

Terug naar navigatie - Geraamd resultaat
Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Resultaat 63.338 63.463 125 63.825 63.922 97 65.322 65.788 466 64.129 63.960 -169