Erratum Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Algemene inleiding

Onder “Raadsagenda en coalitieprogramma” moet de 3e zin worden vervangen door:

“De meerderheid van de raad heeft op 16 juni 2022 ingestemd met de raadsagenda en coalitieprogramma.”

Verplichte beleidsindicatoren

** in 2023 voor het eerst opgenomen: deze zin is op deze plaats niet relevant en moet vervallen.