Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's
Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 341 2.487 -2.146 341 2.444 -2.103 341 2.444 -2.103 341 2.443 -2.102
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 55 2.337 -2.282 55 2.291 -2.236 55 2.177 -2.122 55 2.186 -2.131
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 5.818 21.558 -15.739 5.796 21.549 -15.752 5.796 21.589 -15.793 5.796 21.604 -15.808
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 290 2.921 -2.631 270 2.792 -2.522 270 3.101 -2.831 270 3.082 -2.812
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 5.065 6.594 -1.529 5.106 6.475 -1.368 5.087 6.520 -1.433 5.089 6.529 -1.441
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 5.243 9.446 -4.204 5.302 9.440 -4.139 5.389 9.472 -4.083 5.477 9.588 -4.111
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 65 1.161 -1.097 65 1.184 -1.119 65 1.599 -1.535 65 1.619 -1.554

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 31.790 0 31.790 31.844 0 31.844 32.341 0 32.341 33.053 0 33.053
Lokale heffingen 6.472 222 6.251 6.641 222 6.419 6.814 222 6.592 6.990 222 6.768
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 680 -680 0 721 -721 0 931 -931 0 1.174 -1.174
Treasury 160 157 3 120 117 3 79 76 3 79 76 3

Onvoorzien, overhead en Vpb

Terug naar navigatie - Onvoorzien, overhead en Vpb
Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 143 -143 0 143 -143 0 143 -143 0 143 -143
Overhead 24 8.017 -7.993 21 7.893 -7.872 21 7.960 -7.939 21 8.027 -8.006

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Geraamd totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 55.323 55.724 -402 55.561 55.270 291 56.257 56.235 22 57.235 56.693 542

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves
Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 157 0 157 20 0 20 0 0 0 0 0 0
Mutaties programma 4 37 0 37 14 0 14 39 0 39 39 0 39
Mutaties programma 5 91 185 -94 91 185 -94 91 185 -94 90 185 -95
Mutaties programma 6 188 125 63 71 0 71 61 0 61 61 0 61
Mutaties programma 7 4 0 4 4 0 4 183 0 183 183 0 183
Mutaties programma 8 338 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geraamd resultaat

Terug naar navigatie - Geraamd resultaat
Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 56.137 56.034 103 55.760 55.455 305 56.630 56.420 211 57.609 56.878 731