Overzicht van baten en lasten

Programma's

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 342 2.451 -2.110 341 2.398 -2.058 341 2.395 -2.054 341 2.395 -2.054
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 155 2.258 -2.103 55 2.198 -2.143 55 2.092 -2.037 55 2.092 -2.037
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 5.534 20.671 -15.137 5.534 20.659 -15.125 5.490 20.658 -15.168 5.490 20.687 -15.196
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 285 2.911 -2.626 285 2.909 -2.625 265 3.073 -2.809 265 3.063 -2.798
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 8.193 9.732 -1.539 5.118 6.520 -1.402 5.159 6.594 -1.435 5.139 6.697 -1.557
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 5.053 8.811 -3.758 5.144 9.032 -3.888 5.243 9.279 -4.036 5.344 9.764 -4.419
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 57 1.245 -1.189 57 1.269 -1.213 57 1.641 -1.584 57 1.639 -1.582

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 30.134 0 30.134 30.648 0 30.648 31.274 0 31.274 31.927 0 31.927
Dividenden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokale heffingen 6.241 214 6.027 6.435 214 6.222 6.635 214 6.422 6.841 214 6.627
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 300 -300 0 583 -583 0 1.345 -1.345 0 1.204 -1.204
Treasury 197 195 3 160 157 3 120 117 3 79 76 3

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 192 -192 0 192 -192 0 192 -192 0 192 -192
Overhead 26 7.354 -7.327 24 7.221 -7.197 21 7.273 -7.252 21 7.385 -7.364

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 56.217 56.335 -118 53.801 53.354 447 54.660 54.874 -215 55.560 55.407 153

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 149 0 149 157 0 157 20 0 20 0 0 0
Mutaties programma 4 737 700 37 37 0 37 234 0 234 234 0 234
Mutaties programma 5 100 194 -94 100 194 -94 100 194 -94 100 194 -94
Mutaties programma 6 61 0 61 196 125 71 81 0 81 61 0 61
Mutaties programma 7 67 0 67 67 0 67 183 0 183 183 0 183

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 57.331 57.229 102 54.358 53.673 685 55.278 55.069 209 56.138 55.601 537