Aangenomen amendement en moties

Aangenomen amendement

Aangenomen moties